PL EN
Zmiany wydajności źródeł, jako reakcja na okresowy niedobór opadów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Kubicz   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C.K.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:26-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Według prowadzonych badań na skutek zmian klimatycznych, następuje zwiększanie się ilości obszarów dotkniętych suszą oraz wydłużanie się okresów suszy przy jednoczesnym wzroście jej intensywności. Skutkiem suszy jest niedostateczne tempo odnawiania zasobów wód podziemnych, a konsekwencją tego zjawiska jest zmniejszenie dopływu wody do źródeł i spadek i ich wydajności. Aby możliwa była ocena skutków zmian klimatu, w kontekście dostępności zasobów wodnych, konieczne jest zbadanie i opisanie zależności między czynnikami meteorologicznymi a warunkami hydrologicznymi. Dlatego w niniejszej pracy podjęto próbę opisania relacji między wydajnością źródeł w południowo-zachodniej Polsce a niedoborem opadów. Obliczono współczynniki korelacji między wydajnością źródeł a wskaźnikiem SPI w różnych skalach czasowych. Najwyższy poziom reakcji stwierdzono w przypadku wydajności i niedoborów opadów o okresie kumulowania 6 miesięcy (SPI-6).
Journals System - logo
Scroll to top