PL EN
WYKORZYSTANIE ODPADÓW Z UBOJNI DROBIU DO PRODUKCJI KOMPOSTU
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
2
CEDROB S.A. - Oddział Zakłady Drobiarskie w Niepołomicach, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 37:143–150
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemysł drobiarski generuje duże ilości odpadów, które w procesie biologicznego przetwarzania stwarzają szereg problemów. Mimo dużej wartości wskaźnika rzeźności drobiu, problemem są pozostałości odpadowe tłuszczu i trudno rozkładalnej kreatyny. Przeprowadzono proces kompostowania odpadów z fermy drobiu oraz ubojni drobiu wymieszanych ze słomą kukurydzianą, która stanowiła materiał strukturotwórczy oraz poprawiała ilość węgla w substracie. Skład chemiczny kompostów uzyskanych z poubojowych odpadów drobiarskich z udziałem słomy kukurydzianej spełniał minimalne wymagania dla nawozów organicznych. Z badań wynika, że recykling organiczny odpadów z przemysłu drobiarskiego, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa sanitarnego, powinien być podstawową metodą odzysku zawartych w nich składników pokarmowych dla roślin i materii organicznej.